Trots den ständiga omsorg och uppmärksamhet som vi lägger ner i utformningen av denna webbplats, är det möjligt att informationen som publiceras på denna sida inte alltid är fullständig eller korrekt. Innehållet på denna webbplats är avsedd endast i informationssyfte och inga rättigheter kan härledas från innehållet som omfattar, men inte begränsas till, prisinformationen. Ett undantag från detta är Visionhosts Allmänna villkor där rättigheter kan härledeas om de uttryckligen har godkänts av dig under beställningsprocessen. Visionhosts Allmänna villkor gäller för alla våra erbjudanden, produkter och tjänster.

Visionhost förbehåller sig rätten att när som helst förbättra eller ändra informationen på denna webbplats.

Visionhost ansvarar inte för användningen av innehållet, fakta, omständigheter eller konsekvenser av denna webbplats. Visionhost ansvarar inte heller för skador som uppstår vid användning av denna webbplats eller dess information, såvida inte skadan orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Visionhost ansvarar inte om informationen som du hänvisar dig till på denna webbplats är lämplig för ditt ändmål.

Alla rättigheter förbehållna. Det är inte tillåtet att kopiera, spara eller distribuera information från denna webbplats (texter, bilder, animationer, ljud och HTML-koder) via elektroniska eller tryckta medier, eller på något annat sätt, utan uttryckligt tillstånd från Visionhost.

Visionhost ansvarar inte för missbruk av tredje part för information som skyddas upphovsrätt.